Schram Advies & Training
voor woningmarkt en woondiensten
voor woningmarkt en woondiensten
Welkom

 

Welkom op de website van Schram Advies en Training

 

In samenwerking met verschillende docenten en bureau's organiseer ik workshops voor het midden en klein bedrijf en specifiek voor woningcorporaties. In kleine groepen werken we op een interactieve manier aan verbetering van dienstverlening die direct toepasbaar is.  

Ik richt me daarbij in eerste instantie op kritische klantprocessen die direct de verdiencapaciteit van de organisatie raken. Bij corporaties betreft dat het toewijzingsproces (leegstandreductie), het incasso proces en het verkoopproces. Ook richt ik me op de combinatie van efficiency en klanttevredenheid in het onderhoudsproces. Ik volg daarbij de principiele keuzes die binnen het eigen ondernemingsplan gemaakt zijn.

Een workshop is een interactieve werkvorm. U gaat met een tijdelijk team aan het werk en heeft een gericht doel voor ogen. Bijvoorbeeld een proces verbeteren of een nieuwe dienst/produkt ontwikkelen. Met het organiseren van een workshop kunt u snelheid, slagvaardigheid en draagvlak creeren en zorgt u voor actie en productiviteit. Als begeleider ben ik neutraal en onafhankelijk. Ik maak onder andere gebruik van moderatie techniek en van de canvas methode. Desgewenst breng ik eigen kennis en ervaring in. 


 


WelkomOver onsDienstenContact